• OK
  เปิดใช้งานในวันที่ซื้อ OK
 • 1GB/30days 2GB/3months
  แพ็คเกจทีเ่ลือกได
 • Rechargeable
  สามารถเติม...ได

Information

การบริการโดยสังเขป

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศญี่ปุ่น ซิมการ์ดแบบพรีเพดที่สามารถใช้ได้ทั่วญี่ปุ่น

As of August 9, 2022

  1GB/30days 2GB/3months
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ 30days 3months
ปริมาณข้อมูล 1GB 2GB

สามารถเตมิ ...ได
> รายละเอียด

coupon card
brastel card

บัตรบรัสเทลที่ให้คุณโทรออกด้วยแอพเฉพาะ
*เมื่อได้รับหมายเลข 050 คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง
http://www.brastel.com/tha/japantravelsim
> Notice about Brastel Card International Call Service Payment Slip.

* It will be charged from September 1, 2022.
> Click here for details.

ราคาขาย ราคาเปิด
พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง ใช้งานได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น
ความเร็วการติดต่อสื่อสาร 4G(LTE)
(ความเร็วรับสูงสุด 788 Mbps/ความเร็วส่งสูงสุด 50 Mbps)
 • * ความเร็วการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน 
  * ในกรณีที่อยู่นอกเขตที่ให้บริการ LTE สามารถใช้ 3G ติดต่อสื่อสารได้
 • แพคเก็จนี้ได้ดีไซน์จากภาพลักษณ์ของญี่ปุ่น อาทิ ภูเขาไฟฟูจิ นกกระเรียน เป็นต้น
 • ไม่เพียงแต่ SIM การ์ด เท่านั้น ยังมีคู่มือแนะนำวิธีการพับกระดาษ อาทิ วิธีการพับนกกระเรียน ด้วย นี่เองที่เรียกว่า "ชุดแสดงความรู้สึกจากใจ"
 • นอกจากนี้ ด้านของกระดาษแข็งสามารถทำเป็นฉากสำหรับกั้นสไตล์ญี่ปุ่น นำไปใช้เป็นของตกแต่งหรือของฝากสำหรับเพื่อนๆ ได้

วิธีใช้งาน

STEP1

การติดตั้งซิมการ์ด
ลงในอุปกรณ์

STEP2

การเตรียมตัวและการตั้งค่า
เป็นสิ่งที่จำเป็นในการ
เริ่มต้นการใช้งาน

COMPLETE

เริ่มใช้งาน

1GBปริมาณการรับส่งข้อมูลโดยประมาณ

หน้าบนสุดของเว็บไซต์ข่าว
(แบบสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ประมาณ 3,410 ครั้ง

เมลอักษร
(เมลอักษรประมาณ 300 ตัวอักษร)

ประมาณ 204,800 เมล

แอปฯแผนที่*

ประมาณ 280 ครั้ง

Skype
(เมื่อสนทนาประมาณ 3 นาที)

ประมาณ 580 ครั้ง (ประมาณ 1,470 นาที)
 • * ใช้แอปฯ Google แผนที่ ของ Android*2 แสดงแผนที่ และทำการย่อแล้วขยาย 5 ครั้ง
 • * กรณีที่ใช้สมาร์ทโฟน จำนวนนี้จะเป็นค่าโดยประมาณ
 • *2: แสดงผลในสภาวะที่ไม่มีแคช และย่อแล้วขยายในสถานที่ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง

แผนกติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ช่วยเหลือIIJ เปิดทั้งปีไม่มีวันหยุด
 • 9:00 - 19:00 / TEL: 03-5205-4999

* ให้บริการด้วยภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเท่านั้น

ข้อมูลการให้บริการ

 • ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปตามแพ็คเกจไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
 • กรุณาเปิดใช้งานครั้งแรกภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ระบุบนแพ็คเกจก่อนหมดอายุ (expiration date)
 • หากยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถใช้“คูปองการ์ด IIJmio” ในการรีชาร์จจำนวนข้อมูลได้
  ※ถึงแม้จะใช้ “คูปองการ์ด IIJmio” ในการรีชาร์จจำนวนข้อมูลก็ตาม แต่จะไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปได้
 • สำหรับพื้นที่ที่ให้บริการ กรุณาตรวจสอบจาก โฮมเพจของ NTT DOCOMO (รองรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
 • ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ไอพีแอดเดรสสำหรับเครือข่ายภายใน (Private IP Address)
  ซึ่งไม่ได้รับประกันการทำงานของโปรแกรมหรือการบริการทั้งหมด
 • ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้น เป็นความเร็วสูงสุดตามมาตรฐานทางเทคนิคในขณะที่ทำการรับส่งข้อมูลไม่ได้บ่งบอกถึงความเร็วขณะใช้งานจริง
 • เป็นการให้บริการแบบไม่รับประกันคุณภาพการสื่อสารความเร็วในการสื่อสารจริงนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของการสื่อสาร และสภาพความหนาแน่นของเครือข่าย
 • ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อเกินเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่มีการติดต่อสื่อสารเป็นเวลานาน การเชื่อมต่อนั้นอาจถูกตัดได้
 • เนื่องจากการบริการนี้ใช้คลื่นสัญญาณภายในอาคารหรือในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง (อาคาร / สภาพพื้นที่) ฯลฯ อาจไม่สามารถใช้บริการได้ แม้จะอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการก็ตาม นอกจากนี้ ในชั้นที่อยู่ระดับสูงของอาคารสูง แมนชั่น ฯลฯ แม้ว่าจะเป็นที่เปิดโล่งก็อาจใช้บริการไม่ได้
 • ค่าเริ่มต้นของ รหัส PIN ที่ตั้งไว้ คือ [0000] สำหรับวิธีการตั้งค่าของ รหัส PIN กรุณาดูที่คู่มือของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

เกี่ยวกับการใช้งานซิมการ์ด

 • ขณะใช้งานซิมการ์ด กรุณาอย่าใช้แรงกดมากเกินความจำเป็น หากเกิดความผิดพลาดในการจัดการซิมการ์ด อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ซิมการ์ดหรืออุปกรณ์ได้ โปรดระมัดระวังด้วย
 • กรุณาอย่าสัมผัสส่วนที่เป็นแถบโลหะ และกรุณาใช้งานในขณะที่อยู่ในสภาพสะอาดเสมอ
 • หากสัมผัสส่วนที่เป็นแถบโลหะ กรุณาใช้ผ้าที่แห้งและอ่อนนุ่มเช็ดแล้วจึงใช้งาน
 • ในกรณีที่ต้องการเก็บรักษา กรุณาอย่าเก็บในที่ซึ่งถูกแสงแดดส่องโดยตรง หรือในที่ซึ่งมีความร้อนและความชื้นสูง
 • ผู้ใช้กรุณาจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของซิมการ์ด และเก็บรักษาเอาไว้ด้วยตนเอง หากเกิดกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนสูญหาย ทางบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบ

คำเตือนด้านความปลอดภัย

 • เวลาถอดซิมการ์ด กรุณาใส่ถุงมือและถอดในขณะที่อุปกรณ์ปิดสวิทช์อยู่เสมอ
 • หากเด็กเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ ผู้ปกครองกรุณาสอนวิธีใช้งาน และโปรดระมัดระวังให้เด็กใช้ตามที่สอนขณะที่กำลังใช้งาน
 • กรุณาอย่าใส่ซิมการ์ดเข้าไปในภาชนะเตรียมอาหารที่ใช้ความร้อน หรือภาชนะที่มีแรงดันสูง เช่น เตาไมโครเวฟ
 • กรุณาอย่าวางซิมการ์ดทิ้งไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เช่น ข้างกองไฟ หรือ เตา การละลาย ความร้อน ควัน หรือการเผาไหม้ เป็นสาเหตุทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหายได้
 • กรุณาเก็บให้พ้นมือทารก เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติเหตุ เช่นการกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ หรือบาดแผลได้
TOP